Ai sub 27 de ani și nu știi ce să faci cu viața ta? Fă-te pompier! IGSU pune „la bătaie” 300 de locuri la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă

Sursă imagine: IGSU

Național Știri Arad

Scris de Arad Obiectiv

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat, de ceva vreme, că au fost alocate peste 300 de locuri pentru Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”.

Astfel, doritorii se mai pot înscrie până cel târziu vineri – 18 martie, pentru a face parte din echipa salvatorilor.

Condiții legale de recrutare (Anexa nr.2 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare) a candidaţilor pentru admiterea în instituțiile de învățământ destinate formării inițiale a cadrelor militare:

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. (Aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

– să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pe locurile rezervate Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod suplimentar, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

Calendar admitere:
❗ 07-18 martie – depunere cereri înscriere (online, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică);
❗ 22 martie – data până la care va avea loc evaluarea psihologică;
❗ 27 martie – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de recrutare;
❗ 31 martie – 06 aprilie – evaluarea performanțelor fizice;
❗ 09 aprilie – susținerea probei de evaluarea a cunoștințelor;
❗ 18 aprilie – 20 mai – examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor finale).

Lasă un răspuns

Distribuie articolul!

Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.