Politică de confidențialitate

Cine suntem

Confidențialitatea datelor dumneavoastră reprezintă un lucru important pentru  SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro), cu sediul în Arad, str, Ady Endre nr. 78 și tocmai din această cauză ne dorim să colectăm cât mai puține date personale de la dumneavoastră, excepție făcând cazurile de ordin tehnic sau juridic, ori cazurile în care există consimțământul dumneavoastră, atunci când folosiți opțiunea „comentarii”.

Ce fel de date colectăm de la dumneavoastră

SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro) își propune să colecteze minimum de date necesare funcționării portalului, iar datele personale sunt colectate doar în momentul în care interacționați cu noi.

Exemple: – atunci când postați comentarii pe site; – atunci când ne contactați prin e-mail, telefon sau alte modalități; – atunci când completați dumneavoastră eventuale formulare de pe portalul nostru.

SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro) nu stochează alte date/informații, decât cele pe care dumneavoastră ni le furnizați, fie voluntar, fie involuntar.

Exemple: – prenumele și numele; – adresa de e-mail; – numărul de telefon (în cazul în care ne contactați telefonic sau ne transmiteți sub o altă formă de comunicare numărul de telefon pentru a fi contactați de către noi); – adresa Internet Protocol (IP).

De asemenea, SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro) nu va înstrăina aceste date, decât în cazuri excepționale, cum ar fi solicitarea în baza unor legi de către autoritățile juridice competente și, evident, cu un motiv bine întemeiat.

Ce trebuie să știți este că datele tehnice, precum Adresa Internet Protocol (IP), rezultată prin conectarea aparatului dumneavoastră la internet, date legate de contectare, de tipul browser-ului folosit, extensii ale browserului, fusul orar, sistemul de operare, pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fișiere cookies ale terțelor părți.

De asemenea, pot fi colectate date despre vizita dumneavoastră pe portalul nostru, date precum URL (localizator uniform de resurse), informațiile pe care le-ați vizualizat pe site, durata vizitei dumneavoastră pe portal, metodele folosite pentru a naviga pe pagină sau date despre timpul mediu petrecut pe fiecare pagină în parte. Și aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fișiere tip cookies ale terțelor părți.

Totodată, portalul AradObiectiv.ro folosește funcții de tip „share” prin aplicații precum Facebook, Messenger, WhatsApp, E-mail sau Twitter, iar companiile care dețin aceste aplicații pot colecta și stoca numite date despre dumneavoastră, însă această colectare de date de către respectivele companii și nici datele în sine nu pot fi controlate de către SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro). 

Cum folosim datele dumneavoastră

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru scopuri oficiale.
 
Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți website-ul nostru, inclusiv funcționalitatea acestuia; pentru administrarea website-ului nostru; pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare; pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra website-ul nostru în siguranță.
 
În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail aradobiectiv@gmail.com. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.
 
În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Cui și în ce condiții putem divulga datele dumneavoastră

Trebuie să știți că SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro) nu vinde datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.
 
În cadrul firmei SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro), doar un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (dacă e cazul) conform principiului nevoii de a cunoaște („on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Personalul firmei SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro) are dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile firmei SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro) și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.
 
Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.
 
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:
 
(i) furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic firmei SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro) pentru suport IT și de securitate;
 
(ii) furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea website-ului nostru.
 
(iii) unor parteneri comerciali, cum ar fi furnizorii de servicii de publicitate (se aplică doar în cazuri unor date contractuale)
 
Compania poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar și legal.
 
Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE) dacă nu există protecții adecvate, incluzând: (i) o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație; (ii) o certificare „scut de confidențialitate”; (iii) reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare; (iv) un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE; (v) un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau (vi) clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

Ce drepturi aveți

Puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată). În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră. Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail al redacției, aradobiectiv@gmail.com. Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autorităților de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

Cât păstrăm datele dumneavoastră

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi cloud – „cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate (de exemplu, utilizând protocolul TLS). Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta în totalitate securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Colectarea de date privind minorii

SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro) nu colectează cu bună știință pe website-ul său date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi au furnizat firmei SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro) datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat firma SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro). În cazul în care firma SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro) descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către SC Focus Media Advert SRL (aradobiectiv.ro) a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.