Proiectul VIP PLUS, la finalul primului an de implementare

Social

Scris de Arad Obiectiv

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Arad implementează în perioada 01.01.2021 –31.12.2022, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Ialomița, D.G.A.S.P.C. Buzău, D.G.A.S.P.C. Mureș și Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale București (CRIPS), proiectul ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020. Proiectul este derulat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente, finanțat din  Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Bugetul total este de 4.565.893 lei. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea șanselor de incluziune socială și o mai bună abilitare a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din comunități rurale și cartiere urbane defavorizate din județele Arad, Ialomița, Buzău și Mureș, asigurând dezvoltarea calității serviciilor acordate populației de etnie roma de către nouă centre de zi care promovează modele de bune practici de abilitare, campanii de conștientizare și nondiscriminare, intervenția în rețea, munca în echipa și solidaritatea socială. Grupul țintă al proiectului va fi de 1462 persoane, dintre care 1031 persoane de etnie romă, fiind format din copii care frecventează centrele de zi, părinții acestora sau alți membrii ai familiei, specialiști implicați în activități cu copiii, voluntari, lideri și experți romi, precum și  populația majoritară din localitățile unde funcționează centrele de zi.

Rezultate obținute la finalul primului an de implementare:

Noutăți despre evoluția proiectului pot fi consultate pe site-ul acestuia, lansat în data de 17.05.2021, cu versiuni în limba română și engleză.

Site-ul poate fi consultat la adresa http://www.vip-plus.crips.ro/

O altă sursa dinamică de informare este pagina de facebook a proiectului, http://www.facebook.com/VoluntariatInitiativeProfesionalism/

Proiectul este un prilej excelent de muncă în echipa și networking, datorită bunei colaborări între echipele celor 5 parteneri din județele Arad, Ialomița, Buzău, Mureș și municipiul București. Suntem încrezători ca și anul 2 de proiect va fi o perioadă de succes și că vom îndeplini cu bine obiectivele pe care ni le-am propus.

Lasă un răspuns

Distribuie articolul!

Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.