IPJ Arad organizează examen pentru detectivi particulari

Știri Arad

Scris de Arad Obiectiv

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad organizează, în data de 05.04. 2022, orele 09.00, la sediul unităţii, examen de atestare a calităţii de detectiv particular.

Dosarele întocmite in vederea participării la examen vor fi depuse până la data de 31.03. 2022, la Serviciul de Investigaţii Criminale – Secretariat.

Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a). are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;

b). posedă cel puţin studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;

c). este aptă din punct de vedere medical;

d). sa nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e). nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f). a obţinut avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad sau al D.G.P.M.B., după caz;

g). a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

Dosarul cu documentele necesare pentru a dobândi calitatea de detectiv particular trebuie să cuprindă:

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

pentru candidaţii la examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, pe anul 2022

TEMATICA

– Drepturile si libertatile fundamentale – Constitutia Romaniei ;

– Legea penala si limitele ei de aplicare;

– Infractiunea;

– Infractiuni contra libertatii persoanei;

– Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vieti private;

– Infractiuni contra justitiei;

– Infractiuni de  coruptiei;

– Infractiuni de serviciu;

– Infractiuni de fals;

– Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activitati reglementate de lege;

– Infractiuni contra sigurantei si integritati sistemelor si datelor informatice;

– Infractiuni contra securitati nationale;

– Metode speciale de supraveghere sau cercetare ;

– Perchezitia;

– Sesizarea organelor de urmarire penala ;

– Contractul ;

– Exercitarea profesiei de detectiv particular ;

– Organizarea si functionarea societatilor specializate si cabinetelor individuale de detectivi particulari ;

– Protectia informatiilor clasificate ;

– Clasificarea informatiilor. Masuri minime de protectie a informatiilor clasificate;

– Accesul la informatii clasificate ;

– Constituirea societatilor ;

– Prelucrarea datelor cu caracter  personal ;

BIBLIOGRAFIE

– Constituţia României, din 1991, republicata, Titlul II, cap. I, II;

– Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal ,cu modificarie si completarile ulterioare;

– Partea generala Titlul I , Titlul II;

– Partea speciala Titlul I, cap.VI,art..206-208 , cap. IX,art.224-227,Titlul IV,art.266,art.268,art.269,art.271,art.272,art.273,art.275,art.277,Titlul.V ,cap.I,art.291,art.292, cap. II, art.302-304,Titlul VI,cap. III,art.320-327,Titlul VII, cap.IV,art.348,cap.VI,art.360-366, Titlul X, art.409-410;

– Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala cu modificarile si completarile ulterioare:

– Partea generala , Titlul IV, cap. IV,cap. VI,art.156-158;

– Partea speciala, Titlul I, cap. II, art.288-290;

– Legea nr. 287/2009,republicata privind Codul civil,Cartea V,Titlul II,cap.I;

– Legea nr.329/2003, republicata privind exercitarea dreptului de detectiv particular cu modificarile si completarile ulterioare;

– HG nr.1666/2004, privind normele de aplicare a Legii nr.329/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,cu modificarile si completarile ulterioaere,cap.I-III,cap. V;

– HG nr.585/2002, pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania cu modificarile si completarile ulterioare,cap. II,Sectiunea a 1- a,Sectiunea a 3-a,Sectiunea a 5-a;

– Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile,cu modificarile si completarile ulterioare,Titlul II cap. I , cap. III;

– Legea nr. 363/2018, privind protectia persoanelor fizice ereferitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii,descoperirii, cercetatrii,urmariri penale si combateri infractiunilor saual executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta,precum si privind libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr.190/2018, privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia  persoanelor fizice i ceia ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Lasă un răspuns

Distribuie articolul!

Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.