Direcția de Asistență Socială scoate la concurs zece posturi de asistent medical principal

Social Știri Arad

Scris de Arad Obiectiv

Direcţia de Asistenţă Socială Arad, la sediul instituției, Arad, Calea Radnei,  nr. 250, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea,  pe perioadă nedeterminată, a unor posturi contractuale de execuţie vacante, cu normă întreagă, la Compartimentul Asistență medicală școlară și universitară din subordinea Serviciului Protecția copilului și familieidupă cum urmează:

Concursul constă în 3 etape successive:

  1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
  2. b) proba scrisă în data de 07.2022, ora 10:00
  3. c) interviul în temen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa  la Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 542 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr 57/2019 privind Codul administrativ:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale de asistent medical, principal, nivel studii PL sunt:

– nivelul studiilor: studii postliceale sanitare atestate prin diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

–  examen pentru obţinerea gradului de principal

– 5 ani vechime în specialitate

– calitatea de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, atestat prin certificatul de membru, avizat anual

 

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei, Arad, Calea Radnei, nr. 250, în termen de 10 zile lucrătoare.  Data limită până la care se pot depune  actele pentru dosarul de concurs este  30.06.2022.

Relații suplimentare se obţin la sediul instituţiei (Arad, Calea Radnei, nr. 250) – Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212, adresa de e-mail resurse.umane@dasarad.ro sau pe site-ul instituției www.dasarad.ro la secțiunea ”Posturi vacante”

Lasă un răspuns

Distribuie articolul!

Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.