Direcția de Asistență Socială din Arad caută 8 infirmieri pentru mai multe creșe

Social Știri Arad

Scris de Arad Obiectiv

Direcţia de Asistenţă Socială Arad organizează, la sediul instituției, Arad, Calea Radnei,  nr. 250, concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie vacante la creşele din subordinea Serviciului Protecţia copilului şi familiei, în data de 19.11.2020 ora  10:00, proba scrisă,  după cum urmează:

8 posturi de infirmier/ă,  dintre care:

Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale conform de art. 3 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 542 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr 57/2019 privind Codul administrativ:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

– nivelul studiilor – studii generale

 curs infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;

– vechime în muncă: 1 an

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei, Arad, Calea Radnei, nr. 250.  Data limită până la care se pot depune  actele pentru dosarul de concurs este  09.11.2020.

Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și aviz psihologic.

Datele de contact se obţin la sediul instituţiei (Arad, Calea Radnei, nr. 250) – Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212. 

Lasă un răspuns

Distribuie articolul!

Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.