Direcția de Asistență Socială Arad scoate la concurs mai multe posturi de asistenți medical și infirmieri

Social

Scris de Arad Obiectiv

Direcţia de Asistenţă Socială Arad organizează, la sediul instituției, Arad, Calea Radnei,  nr. 250, concurs de recrutare pentru ocuparea,  pe perioadă nedeterminată, a 6 posturi contractuale de execuţie vacante, cu normă întreagă, la creşele din subordinea Serviciului Protecţia copilului şi familieidupă cum urmează:

Concursul constă în 3 etape successive:

  1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
  2. b) proba scrisă în data de 09.2021, ora 10:00
  3. c) interviul în temen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa  la Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 542 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr 57/2019 privind Codul administrativ:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

  1. a) pentru posturile de asistent medical:

– nivelul studiilor –studii postliceale, atestate prin diploma de școală sanitară posticeală  sau echivalent

– certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

– 6 luni vechime în specialitate

  1. b) pentru posturile de infirmier/ă:

– nivelul studiilor – studii generale

 curs infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;

– vechime în muncă: 1 an

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei, Arad, Calea Radnei, nr. 250.  Data limită până la care se pot depune  actele pentru dosarul de concurs este  23.08.2021.

Relații suplimentare se obţin la sediul instituţiei (Arad, Calea Radnei, nr. 250) – Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212, adresa de e-mail resurse.umane@dasarad.ro și pe site-ul instituției www.dasarad.ro la secțiunea ”Posturi vacante”.

Lasă un răspuns

Distribuie articolul!

Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.