Cum a arătat anul 2021 pentru pompierii arădeni

Sursă imagine: Arhivă (Imagine cu scop ilustrativ)

Știri Arad

Scris de Arad Obiectiv

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad și-a prezentat joi „bilanțul” pentru anul precedent, cifrele arătând o creștere semnificativă a numărului de misiuni/intervenții față de anul 2020. Putem spune, astfel, că anul 2021 a fost un an dificil și pentru pompierii arădeni și pentru medicii SMURD.

Astfel, la capitolul „Apărarea împotriva incendiilor”, situația este următoarea:

Activitatea de instruire, informare preventivă, exerciții

În anul 2021 au fost desfăşurate următoarele activităţi pe linia informării preventive:

Controale efectuate

S-au efectuat un total de 635 controale în care au fost cuprinse: 76 obiective investiţii, 365 operatori economici, 137 instituţii, 7 construcții/amenajări hidrotehnice, 25 localităţi și 25 SVSU.

Pe timpul desfăşurării activităţii de control au fost constatate un număr de 2106 deficienţe privind securitatea la incendiu, din care au fost sancţionate 2103.

Sancţionarea încălcărilor constatate

În cursul anului 2021 au fost aplicate un număr total de 2103 sancţiuni, cuprinzând 1974 de avertismente și  129 amenzi în cuantum de 227.401 lei.

 Acordare asistenţă tehnică de specialitate

Ca urmare a solicitărilor scrise sau verbale adresate instituţiei, au fost acordate un număr de 507 asistenţe tehnice, dintre care 226 pe segmentul avizare-autorizare, 258 pe segmentul prevenirea incendiilor și 23 pe segmentul prevenire dezastre.

Totodată, în cursul anului 2021 au fost repartizate Inspecţiei de prevenire şi soluţionate un număr de 14 de petiţii, din care 0 în domeniul avizării/autorizării iar 14 în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Activitatea de avizare şi/sau autorizare

În anul 2021 au fost eliberate 120 avize de securitate la incendiu, 76 autorizaţii privind securitatea la incendiu şi au  fost respinse 35 cereri avize de securitate la incendiu și 34 cereri de autorizaţii privind securitatea la incendiu.

De asemenea au fost acordate 163 puncte de vedere pentru  PUD, PUZ, PUG şi 559 adrese de neîncadrare în prevederile HGR nr.571/2016.

În anul 2021 au fost eliberate 5 acorduri pentru jocuri de artificii.

În aceeaşi perioadă cadrele inspecţiei au participat la 134 comisii de analiză a documentaţiilor pentru eliberarea certificatului de urbanism, organizate la Consiliul Judeţean Arad şi Primăria Arad, comisii de recepție la terminarea lucrărilor.

În domeniul  operativ

În anul 2021 pe teritoriul județului Arad s-au produs 602 incendii (inclusiv arderi necontrolate), în creștere cu 32% procente față de anul precedent (456 incendii în anul 2020).

Stingerea incendiilor a fost asigurată de forțele ISU în 329 cazuri, 11 au fost stinse in cooperare ISU-SVSU, iar la 116 de intervenții au acționat serviciile voluntare pentru situații de urgență. (89 au fost stinse de la sine sau de către populație până la sosirea serviciilor de urgență).

Pe timpul intervenţiilor de stingere a incendiilor au fost salvați 155 adulți, fiind protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 35,3 milioane lei. Ca urmare a producerii incendiilor au fost înregistrate un număr de 2 persoane decedate, pagubele produse fiind estimate la peste 12,94 milioane lei.

În  funcţie de domeniul de activitate incendiile anului 2021 s-au produs, astfel:

La locuinţe şi anexele acestora, în anul 2021 s-au înregistrat 165 de incendii. Raportat la anul precedent, numărul incendiilor izbucnite la gospodăriile populaţiei a crescut cu aproximativ 29 procente (128 incendii în anul 2020).

Din punct de vedere al cauzelor de incendiu cele mai frecvente au fost:

La capitolul „Protecție civilă” lucrurie au stat în felul următor:

Activitatea de prevenire

S-au efectuat un total de 73 controale în care au fost cuprinse: 17 inspecţii la obiective supuse controlului care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO), 7 construcţii hidrotehnice, 24 adăposturi și 25 localităţi.

Intervenții pe linie de protecție civilă

Pe linie pirotehnică, în 2021, echipa pirotehnică din cadrul unităţii au participat la 20 misiuni de asanare pirotehnică în urma cărora s-au descoperit 9 proiectile de diferite calibre, 8 bombe aruncător, 3 grenade defensive și 29 bucăți cartușe de infanterie de diferite calibre.

Muniția asanată a fost transportată și depozitată în vederea distrugerii în depozitul de muniție asanată.

Capitolul „Asistență medicală de urgență – primul ajutor calificat”:

În anul 2021 echipajele SMURD din județ au fost solicitate în 11.074 situații, din care 9950 solicitări (84,75%)  au fost pentru acordare de asistență medicală de urgență.

Cele mai semnificative cifre, în ceea ce privește intervenția SMURD în anul 2021 au fost :

În total, în anul 2021 au fost asistate 9980 de persoane din care 9083 sunt adulți și 897 copii.

Activitatea profesională SMURD este atent monitorizată de coordonatorul SMURD, din cadrul Centrului operațional, d-na plt. adj. șef. Stepan Carla.

Capitolul „Management operațional”:

Inspectoratul, în calitate de integrator al Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă, a coordonat acţiunile tuturor factorilor care asigură funcţii de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență.

Dispecerizarea situațiilor de urgență

In anul 2021 s-a păstrat trendul ascendent al nr. de apeluri primite prin SNUAU 112. Astfel, în anul analizat au fost gestionate un nr. de 46.852 apeluri 112, crescând cu 25% față de 2020 respectiv cu 206% față de 2018.         

Coordonare și conducere intervenții

Intervențiile anului 2021 au fost conduse de către personalul din subunitățile de intervenție, în situații complexe fiind conduse de către personalul grupei operative și ofițeri din comanda unității. În 2021 un număr de 57  intervenții de stingere si alte situații de urgență au fost gestionate de către subunitatea de raion, în 3 cazuri a fost necesară intervenția a cel puțin 2 subunități de intervenție.

În 10 cazuri operațiunile de intervenție au fost conduse  de către ofițerul de serviciu sau șeful grupei operative,  iar 57 intervenții de comandanții și locțiitorii la comanda subunităților.

Capitolul „Cooperare instituțională”:

Și  în anul 2021 cooperarea cu celelalte  instituții din cadrul subsistemului local de management al situațiilor de urgență s-a desfășurat în condiții foarte bune. Un prim exemplu la care s-a manifestat această cooperare a fost intervenția în sprijinul colegilor din IPJ Arad pentru căutarea unui minor dispărut din loc. Vânători desfășurată în perioadele 09-16.01 și 03-06.02, intervenție coordonată de IGPR și la care au mai participat forțe din IGAv, IJJ Arad, ISU Timiș, ISU Bihor, autorități locale, SVSU-uri și ONG-uri din județ. De asemenea cooperarea s-a manifestat și pe timpul situațiilor de urgență la peste 500 din acestea participând și cadre din alte structuri MAI (poliție, jandarmi, poliție de frontieră).

De asemenea cooperarea cu toate instituțiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost una foarte bună pe timpul tuturor situațiilor de urgență  gestionate de către inspectorat cât și pe timpul exercițiilor interne județene organizate de câte ISU Arad la care au participat instituțiile cu care se cooperează în situații de urgență reale.

Și în anul 2021, a continuat colaborarea foarte bună cu celelalte structuri angrenate în coordonarea operațională a pandemiei COVID-19 în cadrul  Centrului de Coordonare și Conducere a Intervențiilor (Direcția de Sănătate Publică, Instituția Prefectului jud. Arad, Consiliul Județean Arad).

Exerciții de pregătire și verificare

În cursul anului 2021 au fost executate un număr de 4 exerciții interne județene  din 4 planificate inițial. La nivelul subunităţilor au fost executate un număr de 6 exerciții  din totalul de 8 planificate.

Exercițiile interne județene executate în anul 2021 au fost:

,,Managementul unor situații de urgență rezultate în urma producerii unui incendiu de vegetație uscată (inclusiv fond forestier)”.

Pregătire în domeniul situațiilor de urgență:

Pregătirea personalului operativ

În urma desfăşurării evaluărilor anuale a personalului din turele de serviciu au rezultat următoarele calificative, la Educaţie fizică şi sport:

Calificativele obţinute la pregătire de specialitate (64,32% calificative de „Foarte Bine” şi „Excepţional”)  au asigurat îndeplinirea obiectivului stabilit la începutul anului de pregătire (60% calificative de FB şi E). În ceea ce priveşte activitatea de educaţie fizică şi sport 69,2%  din calificative au fost de ,,Foarte Bine” şi ,,Excepţional” îndeplinind obiectivul propus de minim 50% .

În anul 2021 a fost pregătit  în centrele de antrenament şi pregătire de specialitate următorul personal operativ:

Pregătirea și formarea autorităților/populației:

În cursul anului 2021 au fost avizate 56 planuri de pregătire în domeniul situațiilor de urgență și 9 planuri au fost respinse din cauza faptului că nu respectau structura cadru, iar un număr de 13 localități nu au depus planurile spre avizare.

Planurile de pregătire ale operatorilor economici și instituțiilor publice au fost avizate in procent de 100%.  Astfel toate cele 25 de planuri înaintate spre avizare au primit avizul.

În Centrul de Pregătire Zonală Cluj-Napoca, la pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică judeţeană şi locală în anul 2021 au fost planificaţi să participe la cursuri de iniţiere şi perfecţionare 4 primari ai oraşelor din care au fost prezenți 3; 13 primari ai comunelor, prezenți 13; 3 viceprimari ai oraşelor din care au fost prezenți 2; 5 viceprimari ai comunelor, prezenți 4; 3 secretari ai oraşelor, prezenți 0 şi 15 de secretari ai comunelor, prezenți 12.

Activităţi de pregătire în unităţile de învăţământ

Din cauza situației pandemice actuale, activitatea didactică s-a desfășurat în anul 2021 atât în mediul on–line cât și fizic, motiv pentru care activitățile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență au avut de suferit.

Pregătirea cadrelor didactice s-a efectuat în cadrul unei convocări cu directorii instituțiilor de învățământ, în sistem on-line la care au participat un număr de 152 de directori din 157 de unități de învățământ cu personalitate juridică, procentul de participare fiind de 96,81%.

Activitatea de voluntariat

În  anul 2021, activitatea de voluntariat monitorizată de S.P.I.R.C. s-a executat pe doua direcții și anume activitatea de voluntariat desfășurată de studenții voluntari si activitatea cu voluntarii ISU, din cadrul programului ,,Voluntar din pasiune”.

Activitatea desfășurată cu studenții voluntari a constat în încheierea unui număr de 55 de contracte și monitorizarea lor. La ora actuală din cei 56 de studenți voluntari, activi mai sunt un număr de 24 dintre care 23 au încheiat acte adiționale de prelungire a contractelor.

În ceea ce privește programul ,,Voluntar din pasiune”,  la convocarea din data de 12/06/2021, din cei 108 voluntari, și-au reînnoit contractele de voluntariat un număr de 56 voluntari.

Resurse umane:

Sunt vacante 125 funcţii, din care 5 de conducere și 120 de execuţie. Dintre funcţiile vacante, 10 sunt de ofiţeri, 0 de maistru militar, 65 de subofiţeri, 48 soldați profesioniști şi 2 funcții de personal contractual.

Încadrări în cursul anului 2021:

Ofiţeri:

  1. 10 subofițeri trecuți în corpul ofițerilor: Cpt. Demeter Laurențiu, Cpt. Ciacâru Tiberiu, Cpt. Avram Daniel, Cpt. Harja Vergilia, Cpt. Buțiu-Vesa Ioana, Cpt. Katai Andrei, Cpt. Duică Cristian , Cpt. Vulpe Paul, Cpt. Peli Ștefan, Slt. Cornea Cristian;
  2. 1 ofițer repartizat din cadrul Facultății de Pompieri: Slt. Pricope Iulian;
  3. 2 ofițeri mutați de la alt ISUJ: Lt. Ana Marin și Lt. Moldovan Daniel.

Subofiţeri:

  1. a) 6 mutați de la alte ISUJ: Plt. maj. Prisecariu Adrian, Plt. adj. Staicu Costin, Plt. adj. Pascal Mihai, Plt. adj. Miheț Ovidiu, Sg. maj. Lulușa Timotei și Plt. adj. Ilca Igna-Emil;

Personal contractual:

  1. 3 personal contractual: P.C. Miloș Luchian, P.C. Oprea Daniela, P.C. Tanțău Ștefan.

Pierderi în cursul anului 2021:

Ofiţeri: lt. col. Pabin Kristian, lt. col. Borteș Ionel, cpt. Avrămescu Adelin și Slt. Boța Lorena;

Subofiţeri:

  1. a) 17 trecuți în rezervă cu drept la pensie: plt. adj. Nicoară Călin, plt. adj. șef Buluca Rusalim, plt. maj. Prisecariu Adrian, plt. adj. Racheriu Constantin, plt. adj. șef Ungureanu Ionel, plt. adj. șef Mariș Pavel, plt. adj. Țălan Ioan, plt. adj. șef Catrinoiu Vasile, plt. adj. șef Popa Ioan, plt. adj. Mecea Teodor, plt. adj. șef Stănilă Adrian, plt. adj. șef Sîrb Cristian, plt. adj. șef Varga Paul, Plt. adj. șef Pele teodor, Plt. adj. șef Anișorac Nicu, Plt. adj. șef Jazbinsky Eugen și Plt. adj. șef Iusco Ștefan;
  2. 5 mutați la alte ISUJ, IPJ, SPCEEPS și IGI: Plt. Sfetcu Dalia, Sg. maj. Lazăr Bogdan, Sg. maj. Szabo Mihai, Plt. maj. Ionescu Daniel și Sg. maj. Maier Timotei
  3. 1 subofițer a fost trecut în rezervă prin demisie: Sg. maj. Borteș Lucian;
  4. 1 subofițer a fost scos din evidențe ca urmare a decesului: Sg. maj. Slauko Milan.

 

În anul 2021 s-a înregistrat un singur accident de muncă. În cursul anului 2021 au fost implementate măsuri de prevenție privind securitatea și sănătatea lucrătorilor împotriva SARS COV2 în perioada pandemiei.

Logistică:

Activitatea de asigurare logistică pentru anul 2021 a fost organizată şi s-a desfăşurat în baza ordinelor M.A.I. în vigoare, având la bază resursele şi creditele financiare  repartizate. A fost respectată metodologia de eleborare şi fundamentare a programelor logistice. S-a avut în vedere organizarea şi exercitarea controlului.

Tehnic

În cursul anului 2021 au intrat în dotarea unităţii: 3 autoambulanțe SMURD în valoare de 406.900 lei, o autospecială de stingere cu apă și spumă cu capacitate de 5000 l în valoare de 1.662.192 lei și un autocar transport personal (32 locuri) în valoare de 488.280 lei, prin programul INTERREG RO-HU 2014-2020, pe Axa 5 -„Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor, Prioritatea de intervenție 5/b – Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor”.

Administrarea patrimoniului imobiliar

Inspectoratul Judeţean are în folosinţă 3 imobile de la C.J. Arad în care funcţionează Gărzile de Intervenţie Chişineu Criş şi Birchiş, sediul 2 al I.S.U.

Punctele de lucru Vladimirescu, Vinga, Nădlac și Curtici sunt date în folosința ISU Arad de către Primăriile din localitățile unde acestea activează.

A fost finalizat obiectivul de investiții ,,Centrală termică” din cadrul Detașamentului de pompieri Sebiș – Garda nr. 2 Gurahonț,  în valoare de 272.819 lei.

Au fost îmbunătățite condițiile de trai ale personalului militar prin lucrări constând în înlocuiri de ferestre, uși, reparații interioare și exterioare.

Sau efectuat lucrări de reparații pentru eliminarea igrasiei din corpul cu denumirea ,,Centrală termică,, din cadrul Detașamentului de pompieri Ineu.

Echipament

În anul 2021 au fost achiziţionate articole de echipament de protecţie şi de lucru astfel:

A  fost repartizat cadrelor echipament lucru în valoare de 131.763,57 lei.

La această dată a fost achitată integral  valoarea drepturilor de echipament cadre pentru anul 2021, în valoare totală de 1.747.717 în procente 100 %.

Protecția mediului şi supraveghere tehnică

Activitatea  de protecţie a mediului a fost organizată şi s-a desfăşurat în mod corespunzător, respectându-se ordinele pe această linie. Deşeurile se colectează selectiv la nivelul întregii unităţi.

Recipientele sub presiune sunt folosite conform prescripţiilor I.S.C.I.R.

Proiecte

În cursul anului 2021 s-a continuat activitatea în vederea derulării în bune condiții a proiectului  depus, cu sprijinul Consiliului Județean Arad, în anul 2017, pentru achiziționarea de tehnică de intervenți și echipament de protecție în cadrul programului INTERREG RO-HU, pe Axa 5 -„Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor, Prioritatea de intervenție 5/b – Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor”.

Grupurile ţintă ale proiectului, de la nivelul județului Arad, au fost reprezentate de persoanele care formează echipele speciale din cadrul I.S.U.J. Arad, la structurile operative din organigrama inspectoratului, în locațiile:

Valoarea proiectului este de 505.400,00 euro, din care fonduri europene nerabursabile 85%, 13% contribuție de la bugetul de stat – MDRAP respectiv 2% contribuția Consiliului județean Arad.

Tehnica de intervenție care va fi achiziționată în cadrul acestui proiect va asigura creșterea  capacității de răspuns a structurilor operative pe tipurile de risc de la nivelul județului Arad.

De asemenea a fost depusă documentația pentru etapa II la Compania Națională de Investiții pentru finanțarea construcției unei săli de sport în suprafață de 2.500 mp. la poligonul de pregătire a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad.

Financiar:

Pe titluri de cheltuieli, situaţia în anul 2021, se prezintă astfel:

În bugetul aprobat, utilităţile dețin o pondere de 20 %, piesele auto de 7%, reparațiile curente de 24%, obiectele de inventar 7%, diferența reprezentând alte cheltuieli de întreținere a tehnicii de lupta si de funcționare in bune condiții a unitații.

Control intern și juridic:

În prezent ofițerul juridic este detașat la I.G.S.U., dar asigură asistența juridică și pentru I.S.U.J. Arad.

În perioada de referinţă au fost verificate şi avizate pentru legalitate, actele juridice și administrative încheiate la nivelul inspectoratului judeţean, prin care s-a angajat răspunderea juridică a unităţii, astfel:

–           138 contracte şi acte adiţionale pentru bunuri materiale şi servicii;

–           1114 ordine de personal;

–           15 procese-verbale de inventariere.

Totodată prin intermediul acestui compartiment, în baza delegaţiilor emise, au fost reprezentate în faţa instanţelor de judecată interesele inspectoratului judeţean, într-un număr de 8 dosare soluționate, după cum urmează:

Totodată, în prezent sunt înregistrate 7 dosare în curs de soluționare.

În anul 2021 activitatea de control s-a desfășurat, astfel:

Psihologic:

În anul 2021 s-au efectuat următoarele evaluări:

– 554 evaluări psihologice periodice ale cadrelor militare din ISU Arad, reprezentând 100% din cadrele care sunt evaluate de către psihologul unităţii, conform OMAI 23/2015;

–  3 evaluări ale conducătorilor auto din cadrul DEPABD Arad, conform OMAI 23/2015;

–  60 evaluări pentru încadrarea din sursă externă în MAI, candidați pentru  IJJ Arad;

– 300 evaluări, prin participarea ofiţerului psiholog în comisia de evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi pentru Şcoli Postliceale MAI;

– 156 evaluări pentru evaluarea candidaților pentru încadrare din sursă externă, pentru posturi în cadrul ISU Arad.

Concluzie: la nivelul ISU Arad evaluarea psihologică periodică a fost realizată în procent de 100.

Afaceri europene, asistență și relații internaționale:

Principalele activități pe linie de relații internaționale în anul 2021, au fost următoarele:

Au fost executate 9 misiuni de însoțire convoi asistenta umanitară, din tari membre UE, care au tranzitat jud. Arad, cu facilitarea intrării/ieșirii în/din țară, executându-se atribuțiile specifice în rețeaua națională Host Nation Support la punctul de trecere a frontierei Nădlac II pentru convoaie de ajutoare umanitare/module de intervenție care au tranzitat teritoriul județului.

Informare și relații publice:

În anul 2021, vizibilitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad în mass media locala este reprezentată printr-un număr de aproximativ 2372 materiale.

Un procent de 75% din aceste materiale sunt pozitive, 25% sunt neutre, nici un articol din presa locală nu face referințe negative la ISU Arad.

Ofițerul care gestionează această activitate a participat în 5 emisiuni, a acordat 39 interviuri în direct de la locul intervenției sau din unitate, a transmis 48 buletine informative și comunicate de presă.

Principala metodă de comunicare și cea mai eficientă cu mass media o reprezintă grupul de WhatsApp, prin care au fost transmise peste 250 mesaje.

Pentru informarea cât mai rapidă au fost transmise în 90% din cazuri, mesaje update pe timpul desfășurării operațiunilor de intervenție.

De asemenea, instituției i-au fost adresate 176 de solicitări verbale și scrise în baza Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, răspunzându-se în termen legal.

În anul 2021 ”creșterea” paginii de socializare a inspectoratului, (facebook ISU ARAD) a înregistrat un salt spectaculos, avem peste 29.000 de urmăritori. Anul trecut au fost postate 178 materiale în care s-a încercat, cu preponderență, promovarea personalului implicat în acțiunile de intervenție dar și mesaje de informare preventivă sau evenimente în care au fost angrenate structuri ale inspectoratului.

Lasă un răspuns

Distribuie articolul!

Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.