Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului „Masuri de eficienta energetica la EVEREL ROMANIA SRL”

Advertorial (P)

Scris de Arad Obiectiv

EVEREL ROMANIA SRL, cod de identificare fiscală RO 10228872, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/87/1998, cu sediul social în localitatea Lipova, str. Calea Timişorii 109, ap. 3, judeţul ARAD, cod poștal 315400, anunță semnarea în data de 03.02.2023 a Contractului de finanțare nr. 1821, pentru implementarea proiectului cu titlul „Masuri de eficienta energetica la EVEREL ROMANIA SRL”, aferent Cod SMIS 159702.

Proiectul va fi implementat în localitatea Lipova, str. Calea Timişorii 109, ap. 4/I/B, județul ARAD, cod poștal 315400, regiunea Vest prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014–2020.

EVEREL ROMANIA SRL a încheiat Contractul de finanțare nr. 1821/03.02.2023 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.388.219,00 Lei din care 973.140,00 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă (echivalentă cu 89,8352 % din valoarea totală eligibilă aprobată), din care finanțată din Fondul de Coeziune 827.169,00 lei și Bugetul Național 145.971,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficientei energetice in cadrul companiei.

Scopul proiectului este realizarea investițiilor necesare pentru reducerea consumului energetic. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului 11.1 întrucât promovează eficienta in utilizarea energiei prin reducerea consumului energetic in procesele tehnologice. Scopul si obiectivele proiectului sunt in concordanta cu activitățile eligibile in cadrul obiectivului specific al programului, respectiv investiții pentru reducerea consumului de energie si a emisiilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Eficientizarea consumului electric in perimetrul analizat, prin înlocuirea a doua echipamente existente mașini de injecție cu doua echipamente noi superioare din punct de vedere al consumului energetic
2. Instalarea unui sistem de management al energiei EMS care va asigura monitorizarea consumului pe conturul proiectului
3. Reducerea emisiilor cu efect de sera ca urmare a economiilor la consumul energetic in perimetrul analizat

Rezultate așteptate:

1. 1 buc mașină de injecție Engel (ES 650/150) si 1 buc mașină de injecție Arburg (420C/1300-350) se vor înlocui cu 2 buc echipamente de injecție mase plastice de generație noua eficiente energetic.
2. Scăderea consumului de energie electrica in perimetrul analizat de la 134,12 MWh/an la 79,53 MWh/an ca urmare a înlocuirii mașinilor de injecție. Monitorizarea consumului energetic se va realiza prin sistemul de monitorizare inclus in echipament.
3. Scăderea emisiilor de la 44,26 toneCO2/an la aprox. 26,25 toneCO2/an ca urmare a economiilor la consum energie electrica.

Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului de finanțare, 03.02.2023 până la 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Date de Contact:

EVEREL ROMANIA SRL prin Reprezentant legal: TEMPO DAVIDE

Tel: 0786344779

Email: davide.tempo@everelgroup.com

Lasă un răspuns

Distribuie articolul!

Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.